ROZA Home Hug Camp

วันที่โพสต์: Aug 06, 2019 4:3:12 PM

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ผู้แทนคณะครู นักเรียน แม่ครัว เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการโครงการ "โฮมฮักรักลูกหลาน โภชนาการดี" วิถีสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ของศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย ร่วมกับไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์โฮเทล จังหวัดอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม