แสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่โพสต์: Oct 03, 2019 7:42:40 AM

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใจมุทิตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ครูพิทักษ์ แสงสีดา ครูขนิษฐา นันทะนา และครูสรวงสุดา แก้วอุดร ในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

รูปภาพเพิ่มเติม