แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม หนึ่งในโครงการของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาจองเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่โพสต์: Dec 16, 2020 12:56:7 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม หนึ่งในโครงการของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาจองเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนบ้านผาแบ่น และโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563

รูปภาพเพิ่มเติม