เลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่โพสต์: Apr 18, 2021 6:28:14 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม