เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์: Aug 06, 2019 3:44:51 PM

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน ไปทุมมาสงเคราะห์" ได้ออกเยี่ยมบ้านพบปะผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางบ้านพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือต่อไป และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

ภาพเพิ่มเติม