อบรม อย.น้อย

วันที่โพสต์: Apr 21, 2021 9:12:44 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดอบรมให้ความรู้งานอนามัยให้แก่นักเรียนแกนนำ อย.น้อย ใรวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงคานให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นวิทยาการในครั้งนี้