อบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

วันที่โพสต์: Oct 03, 2019 7:52:40 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดอบรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม