อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน

วันที่โพสต์: Apr 18, 2021 8:3:46 AM

สำนักพลังงานจังหวัดเลย กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564