อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคฟันผุในโรงเรียน

วันที่โพสต์: Sep 30, 2020 9:15:3 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคฟันผุในโรงเรียน โดยวิธีการแปรงฟัน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และขอขอบคุณวิทยากร เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลเชียงคาน และงบประมาณสนับสนุนการอบรมจากเทศบาลตำบลเชียงคาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม