อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาพอเพียง

วันที่โพสต์: Nov 29, 2019 2:7:48 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชฐาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศึกษาธิการจังหวัดเลย ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม