อบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)

วันที่โพสต์: Jan 24, 2020 9:29:34 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดอบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา. School Management Support System : SMSS. โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

รูปภาพเพิ่มเติม