อบรมครอบครัวคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่โพสต์: Oct 09, 2020 11:9:19 PM

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เป็นประธานพิธิเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมนักเรียน ตามขั้นตอนการสร้างครอบครัวคุณธรรม ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ผู้เข้ารับการอบรมเป็น ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” และในกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน จำนวนทั้งสิ้น 53 คน และคณะวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม