สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Apr 18, 2021 6:54:48 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564

รูปภาพเพิ่มเติม