สอบปลายปี ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Apr 18, 2021 7:2:2 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ดำเนินการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม