สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

วันที่โพสต์: Jan 07, 2020 7:41:34 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เป็นศูนย์สอบธรรมศึกษาให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม