สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562

วันที่โพสต์: Aug 20, 2019 7:27:25 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหงชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ในกิจกรรมมประกอบด้วย การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ นิทรรศการ ผลงานนักเรียน การประกวดลิปซิ้งปฟนตาซีรีไซเคิล การตอบปัญหา และสนุกกับฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี นายประยุทธ อุ่นท้าว ประธานคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม