ศึกษาดูงานโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันบุรี

วันที่โพสต์: Oct 26, 2020 6:36:7 AM

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา ณ โรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563