วันแม่แห่งชาติ 2562

วันที่โพสต์: Aug 14, 2019 4:54:40 PM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปลูกฝังให้นักเรียนได้สำนึกในพระคุณของแม่ พร้อมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม