วันอาเซียน สพป.เลย 1 ปี 2562

วันที่โพสต์: Aug 14, 2019 4:29:51 PM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม