วันมาฆบูชา 2563

วันที่โพสต์: Feb 11, 2020 8:47:2 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พ.ศ.2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดโพนชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสืบสานให้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม