วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

วันที่โพสต์: Aug 14, 2019 10:16:52 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ” ” เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่า ความภาคภูมิใจในภาษาไทย ในกิจกรรมจัดให้มีการมอบเกียรติบัตร รางวัลจากการประกวดกิจกรรมภาษาไทย การแสดงละคร/การเล่านิทานประกอบละครของนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ขึ้น ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายประยุทธ อุ่นท้าว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม