วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่โพสต์: Aug 06, 2019 4:27:40 PM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เพื่อชี้แนะให้นักเรียนได้เห็นมหันตภัยของยาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับโดยเด็ดขาด พร้อมร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอเชียงคานเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม