วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2562

วันที่โพสต์: Aug 07, 2019 3:45:35 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้น และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม