วันครู 2563

วันที่โพสต์: Jan 24, 2020 9:6:53 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำโดย ผู้อำนวยการสมชาย คำพิมพ์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเชียงคาน และเข้ารับรางวัลครูผู้สอนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ รางวัลครูดีศรีเมืองเลย และรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 2562

รูปภาพเพิ่มเติม