วันคริสต์มาส 2563

วันที่โพสต์: Dec 29, 2020 2:22:18 AM

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ร่วมกันเฉลิมฉลองและเรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดย นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของวันคริสมาสต์นั้นเป็นเทศกาลวันสำคัญในศาสนาคริสต์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม