ล้อมรั้วโรงเรียนเพื่อป้องกันยาเสพติด

วันที่โพสต์: Oct 09, 2020 10:58:40 PM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ล้อมรั้วโรงเรียน เพื่อป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในสถานศึกษาอย่างครบวงจร ให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุด

ภาพเพิ่มเติม