รับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)

วันที่โพสต์: Aug 06, 2019 3:22:53 PM

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" และคณะ เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2562 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ภาพเพิ่มเติม