รับโล่ผลงานผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์: Oct 12, 2020 2:6:46 PM

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เข้ารับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ผลงานผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

รูปภาพเพิ่มเติม