รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โรงเรียนรอบรู้เพศวิถีศึกษา

วันที่โพสต์: Dec 03, 2020 7:33:13 AM

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติระดับยอดเยี่ยม รางวัลโรงเรียนรอบรู้เพศวิถีศึกษาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2563 ชนะเลิศ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี