รับประกาศนียบัตร "บัณฑิตน้อย 2563"

วันที่โพสต์: Apr 20, 2021 5:43:0 AM

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2564