รับการเยี่ยมเสริมพลังติดตามงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร

วันที่โพสต์: Aug 20, 2019 7:5:20 AM

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับ สสจ.เลย โรงพยาบาลเชียงคาน และบริษัทโรซ่า เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ของ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ภาพเพิ่มเติม