รับการประเมิน ศรร. ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Apr 18, 2021 6:38:44 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 โดยมี นางรตนพร ภู่ภัสสร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมคณะกรรมการประเมิน

รูปภาพเพิ่มเติม