รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

วันที่โพสต์: Aug 26, 2019 3:45:4 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ได้ดำเนินการรับการตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD) ด้านการจัดการขยะ พลังงาน และการอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ภาพเพิ่มเติม