รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

วันที่โพสต์: Sep 29, 2020 10:17:47 AM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประเมินคัดเลือก โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563

รูปภาพเพิ่มเติม