รับการประเมินโรงเรียนปลอขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 ระดับประเทศ

วันที่โพสต์: Aug 20, 2019 7:13:43 AM

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเมินผลเบื้องต้นโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 (กลุ่ม A) ระดับประเทศ ของโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม