รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564

วันที่โพสต์: Jul 19, 2021 3:45:52 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” รับการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564