รับการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

วันที่โพสต์: Apr 21, 2021 9:34:43 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 โดยมี นางรตนพร ภู่ภัสสร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ นางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์อยามัยที่ 8 อุดรธานี ประธานทีมประเมิน พร้อมคณะกรรมการประเมิน