รับการนิเทศ ติดตาม และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Dec 24, 2020 3:18:2 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

รูปภาพเพิ่มเติม