รับการนิเทศโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

วันที่โพสต์: Aug 07, 2019 8:34:50 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการนิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม