รับการนิเทศติดตามกิจกรรมยุวกาชาด

วันที่โพสต์: Aug 07, 2019 8:49:22 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

รูปภาพเพิ่มเติม