รับการนิเทศจาก สพป.เลย เขต 1

วันที่โพสต์: Oct 03, 2019 8:9:23 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำโดย ท่านวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

รูปภาพเพิ่มเติม