รับการนิเทศจากนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์

วันที่โพสต์: Aug 07, 2019 4:35:5 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา จากนิเทศอาสา มูลนิธิยุวพัฒน์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม