รับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากสำนักงาน ป.ป.ช. จ.เลย

วันที่โพสต์: Feb 25, 2021 6:6:11 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” รับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย เพื่อป้องกันการทุจริตในลักษณะเชิงรุก มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

รูปภาพเพิ่มเติม