รับการตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันที่โพสต์: Jul 19, 2021 3:52:35 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” รับการตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564