รับการติดตามการดำเนินงานมูลนิธิหลวงตามหาบุญหนักฯ และมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก

วันที่โพสต์: Feb 25, 2021 4:56:29 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อำเภอเชียงคาน ตรวจติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิหลวงตามหาบุญหนักฯ และมูลนิธิพลฯเอกอาทิตย์ กำลังเอก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

รูปภาพเพิ่มเติม