ยุวทูตความดี 2562

วันที่โพสต์: Nov 29, 2019 1:52:35 AM

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี คณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีงานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม