ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์

วันที่โพสต์: Sep 29, 2020 10:6:34 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเลย จัดทำโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการจัดทำเจลล้างมือ และแจกจ่ายให้แก่ชุมชน และบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม