มหกรรม Open House Portfolio & Marketing Day

วันที่โพสต์: Feb 11, 2020 8:42:24 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรม Open House Portfolio and Marketing Day เพื่อสนองนโยบายการเปิดบ้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถพิเศษของนักเรียนในด้านอาชีพและด้านทักษะทางวิชาการ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นรูปธรรม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม