ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม

วันที่โพสต์: May 27, 2021 4:45:51 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564