ประเมินผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP)

วันที่โพสต์: Jan 07, 2020 7:31:31 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมการประเมินผลงาน/นวัตกรรม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา (One Director One Model : ODOM) การจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP) และรูปแบบการนิเทศการศึกษา (One Supervisor One Model : OSOM) ระดับอำเภอเชียงคาน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม